09/08/2022 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy luật

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2015 11:40

 

Nước về đất
Mây về trời
Người về cát bụi
Công việc theo người về cõi hư vô
Ngang trái oan khiên trôi nổi vật vờ
Về với tâm linh luân hồi - Nhân - Quả
Giả dối lọc lừa có vay - có trả
Quả báo nhãn tiền đòi nợ trần ai
Cái hôm nay - là lịch sử ngày mai
Tốt - Xấu - Dở - Hay ngàn đời chân lý
Sang hai ngàn chuyển thiên niên kỷ
Khai bút đôi vần tâm sự buồn - vui
1/1/2000

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Quy luật