22/09/2023 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Đội sơn
望隊山

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2019 23:14

 

Nguyên tác

無端平地出名山,
樓閣參差落日間。
十里長亭青未了,
半空飛鳥倦知還。
遠村草樹深深見,
病眼風塵步步艱。
遐想山中有佳趣,
雲邊坐臥一僧閒。

Phiên âm

Vô đoan bình địa xuất danh sơn,
Lâu các sâm si lạc nhật gian.
Thập lý trường đình thanh vị liễu,
Bán không phi điểu quyện tri hoàn.
Viễn thôn thảo thụ thâm thâm kiến,
Bệnh nhãn phong trần bộ bộ gian.
Hà tưởng sơn trung hữu giai thú,
Vân biên toạ ngoạ nhất tăng nhàn.

Dịch nghĩa

Nơi đất bằng bỗng nổi lên một ngọn núi có danh tiếng
Buổi mặt trời lặn trông thấy lầu gác lô nhô
Trường đình mười dặm mầu xanh chưa nhạt
Chim bay ngang trời mỏi cánh biết bay về
Xóm xa cây cối um tùm như ẩn như hiện
Mắt đau trong gió bụi đi mỗi bước một khó khăn
Xa tưởng ở trên núi cũng có thú vui
Một nhà sư nằm ngồi ở bên mây rất thư thả

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mọc ra ngọn núi vang tên
Lô nhô lầu gác hiện lên cuối ngày
Mầu xanh ngút mắt chưa phai
Ngang trời chim mỏi cánh bay về rừng
Thôn xa cây cỏ trùng trùng
Mắt đau gió bụi ngập ngừng chân tôi
Tưởng trên ấy có gì vui
Sư nhàn một vị nằm ngồi bên mây
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Núi Long Đội tên Nôm là núi Đọi, một thắng cảnh ở xã Long Đội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trên núi có chùa Đọi, được xây dựng từ đời Lý, hiện còn tấm bia Long Đội sơn tự Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi, được khắc năm Tân sửu (1121) đời Lý Nhân Tông. Giặc Minh sang xâm lược, đốt chùa, lật đổ bia. Năm Quang Thuận thứ 8 (1467), Lê Thánh Tông lên núi chơi có làm một bài thơ cảm tác khắc vào mặt sau.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vọng Đội sơn