08/08/2020 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nay quyết chí đi tu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:19

 

Anh nay quyết chí đi tu
Tam quy[1], ngũ giới[2] tu chùa Hồ Sen
Thấy cô má phấn răng đen
A đi đà Phật anh quên mất chùa
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ba điều theo: quy phật, quy pháp, quy tăng.
[2] Năm điều răn: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói bậy, không uống rượu ăn thịt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nay quyết chí đi tu