15/06/2024 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2
哀杜基光其二

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 18:36

 

Nguyên tác

珠玉憐君委劫灰,
平生壯氣挾風雷。
憂天淚向三更落,
殉國身從萬里來。
道喪幾人悲正士,
時難連歲失英才。
江山獨抱澄清志,
坐我雲閒望九陔。

Phiên âm

Châu ngọc liên quân uỷ kiếp hôi,
Bình sinh tráng khí hiệp phong lôi.
Ưu thiên[1] lệ hướng tam canh lạc,
Tuẫn quốc thân tòng vạn lý lai.
Đạo táng kỷ nhân bi chính sĩ,
Thời nan liên tuế thất anh tài.
Giang sơn độc bão trừng thanh chí,
Toạ ngã vân gian vọng cửu cai[2].

Dịch nghĩa

Thương ông thân châu ngọc đã hoá kiếp rồi
Suốt đời chí khí hùng tráng như gió sấm
Lo việc đời, ba canh giọt lệ nhỏ sa
Vì việc nước, nghìn dặm đem thân trở về
Đạo suy đốn, ít người thương kẻ chính sĩ
Thời khó khăn, luôn năm mất người anh tài
Một mình ôm mãi cái chí rửa sạch núi sông
Ta nay ngồi trên cung mây mà nhìn hoàn cầu

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Thân châu ngọc hoá kiếp rồi
Tung mây cưỡi gió một đời đấu tranh
Lo trời lệ nhỏ thâu canh
Xót vì việc nước dấn mình chốn nguy
Đạo suy ít kẻ yêu vì
Anh tài mòn mỏi gặp thì khó khăn
Quyết lòng rửa sạch giang san
Trên mây ngồi ngắm cõi trần thảnh thơi
[1] Sách Liệt tử viết: “Nước Khởi có người lo trời nghiêng đất đổ, mình không biết dựa vào đâu, lo buồn đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ”. Đó có nghĩa là một sự lo buồn vô vị, không sát thực tế.
[2] Chín cõi, chỉ thế giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2