08/12/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện hai người
Noux deux

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/05/2022 19:54

 

Nguyên tác

Nous deux nous tenant par la main
Nous nous croyons partout chez nous
Sous l’arbre doux sous le ciel noir
Sous tous les toits au coin du feu

Dan la rue vide en plein soleil
Dans les yeux vagues de la foule
Auprès des sages et des fous
Parmi les enfants et les grands

L’amour n’a rien de mystérieux
Nous sommes l’évidence même
Les amoureux se croient chez nous.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đôi ta cùng nắm tay nhau
Tin rằng dẫu có ở đâu cũng nhà
Dưới cây ngọt trời tối nhoà
Bên lò sưởi mọi mái nhà ấm êm

Trời đầy nắng đường vắng im
Mơ hồ trong mắt người chen thật nhiều
Người khôn kẻ ngốc bao nhiêu
Giữa người lớn với trẻ em chốn này

Tình yêu chẳng bí ẩn gì
Đôi ta là thế rằng thì hiển nhiên
Yêu thương nhau bởi lòng tin.
In trong thi tập Phượng hoàng (Le phénix).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Chuyện hai người