12/08/2022 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu lữ kỳ 2
釣侶其二

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 19:59

 

Nguyên tác

嚴陵灘勢似雲崩,
釣具歸來放石層。
煙浪濺篷寒不睡,
更將枯蚌點漁燈。

Phiên âm

Nghiêm Lăng than[1] thế tự vân băng,
Điếu cụ quy lai phóng thạch tằng.
Yên lãng tiễn bồng hàn bất thuỵ,
Cánh tương khô bạng điểm ngư đăng.

Dịch nghĩa

Nước thác Nghiêm Lăng tựa hồ từ trên mây trút xuống,
Đồ nghề câu cá (không câu được) trở về vứt bừa bãi trên lớp đá.
Sương khói và bụi nước làm mui thuyền ướt lạnh ngủ không được,
Càng phải châm vào đèn làm bằng vỏ trai khô.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thác Nghiêm Lăng như từ mây trút
Đồ nghề câu quăng vứt lung tung
Khói sương, bụi nước lạnh lùng
Cả đêm không ngủ đèn châm dầu hoài
[1] Tên thác, nay ở bên bờ sông Phú Xuân tỉnh Chiết Giang, trong có Điếu Ngư đài. Theo dã sử, Nghiêm Lăng, hay Nghiêm Tử Lăng, nguyên là Nghiêm Quang (37trCN – 43), sinh quán Chiết Giang, thuở thiếu thời là bạn học thân thiết với Lưu Tú. Sau này, Tú khôi phục lại nhà Đông Hán, lên ngôi hoàng đế, có vời Quang nhập triều làm quan hưởng phú quý. Quang từ chối, đổi tên là Lăng, ẩn cư tại núi Phú Xuân, nơi sinh quán, làm nghề câu cá... Sau này, chỗ ghềnh đá ông ngồi câu cá gọi là Nghiêm Lăng đài và thác ông câu là Nghiêm Lăng than.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Điếu lữ kỳ 2