27/02/2021 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hồ Công động
題壼公洞

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2018 08:56

 

Phiên âm

Nhất hồ cao quải phạn lâm đông,
Văn thuyết Hồ công ngụ thử trung.
Diên hống hạt tàng thạch biến mỵ,
Sơn hà tự tại động nhưng không.
Chí nhân biến hoá vô hà hữu,
Đại khối sinh tiêu bất khả cùng.
Vũ trụ tổng chi tuỳ hứng thích,
Khởi tu phương ngoại phỏng hồng mông.

Bản dịch của Hồng Phi

Bầu tiên treo vút phía rừng đông,
Nghe nói Hồ Công ngụ ở trong.
Luyện thuốc đá sao màu đẹp đẽ,
Non sông động ấy dáng mênh mông.
Chí nhân biến hoá khôn tường tận,
Trời đất sinh tiêu quả lạ lùng.
Vũ trụ vốn quen tuỳ ý thích,
Hơi đâu xét hỏi thuở hồng mông.
Động Hồ Công ở trong núi Xuân Đài, xã Thọ Vực, huyện Vĩnh Lộc, trấn Thanh Hoá. Trong động có hai pho tượng đá, tương truyền ngày trước có một ông già dắt tiểu đồng đến đây hái thuốc rồi biến mất.

Lời tự: “Cảnh Hưng Đinh Hợi phụng chỉ Liêm án Thanh Hoa, công hạ đăng sơn, ngẫu đề nhất luật vu thạch bích vân” (Năm Đinh Hợi Cảnh Hưng (1767) vâng chỉ đi liêm án Thanh Hoá, lúc việc công rảnh rỗi bèn lên núi, ngẫu đề một bài thơ luật trên vách đá).

Lạc khoản: “Quý Mùi tiến triều, Bính Tuất tiến sĩ, Đông các hiệu thư kiêm Bí các sự, Thanh Oai Ngô Thì Sĩ Thế Lộc phủ đề” (Ngô Thì Sĩ phủ Thế Lộc ở Thanh Oai, vào triều năm Quý Mùi, tiến sĩ năm Bính Tuất, hiện là Đông các hiệu thư kiêm Bí các sự).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Đề Hồ Công động