26/10/2021 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bia vẫn trống

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 11:50

 

Ai biết mộ anh ở đâu
Đường mòn xưa đã từ lâu vắng người
Núi không nói được thành lời
Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm

Tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
Nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
Trong lòng đất nắm xương khô
Trong lòng mẹ một nấm mồ còn xanh
Khẳng khiu cây bởi gẫy cành
Ở đâu ai biết mộ anh bây giờ

Trống không một khoảng bàn thờ
Nghĩa trang phần mộ chơ vơ không người
Bia vẫn trắng cỏ vẫn tươi
Mẹ còng lưng suốt một đời nỗi đau

Ai biết mộ anh ở đâu?
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Bia vẫn trống