06/06/2023 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nuôi mộng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/06/2021 06:46

 

Tuổi già ngủ mót suốt đêm
những mong nuôi mộng dài thêm vài lần.
Củi khô giữ lấy lửa mòn,
thân đơn níu lấy chăn đơn thay người.
Giật mình một tiếng lá rơi,
mong manh mộng cũ nối rồi lại tan.
ThanhTrì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nuôi mộng