08/12/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng bao giờ để anh đi
Never let me go

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/06/2022 08:21

 

Nguyên tác

Just let me love you tonight
Forget about tomorrow
My darlin’ let me hold you tight
And never let me go.

Dry your eyes
No tears and no sorrow
Cling to me with all your might
And never let me go.

A million times or more dear
You said we’d never part
But lately I find
A stranger in my arms.

Give me the right
In summer or in spring-time
To tell the world that
you are mine
And never let me go.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cho anh yêu em đêm này
Để quên đi hết chuyện dài tương lai
Anh xin siết chặt em đây
Đừng bao giờ để có ngày anh đi.

Mắt em khô hạn bờ mi
Không rơi giọt lệ sầu bi chút nào
Ôm anh sức mạnh dồi dào
Đừng bao giờ để lúc nào anh đi.

Thiết thân hơn cả triệu lần
Em rằng ta sẽ không cần chia tay
Nhưng anh lại thấy gần đây
Một người xa lạ trong tay anh rồi.

Cho anh được quyền này thôi
Vào mùa hạ hoặc dưới trời xuân sang
Để cho thế giới biết rằng
chính là em đó luôn hằng của anh
Đừng bao giờ để xa anh.
Bài này đồng sáng tác bởi Joan Baez & Bob Dylan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Đừng bao giờ để anh đi