28/05/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vương Chiêu Phù tiến sĩ “Tặng Động Đình Triệu tiên sinh”
和王昭符進士贈洞庭趙先生

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 03:08

 

Nguyên tác

為愛君山景最靈,
角冠秋禮一壇星。
藥將雞犬雲間試,
琴許魚龍月下聽。
自要乘風隨羽客,
誰同種玉驗仙經。
煙霞淡泊無人到,
唯有漁翁過洞庭。

Phiên âm

Vị ái Quân Sơn[1] cảnh tối linh,
Giác quan[2] thu lễ nhất đàn tinh.
Dược tương kê khuyển vân gian thí[3],
Cầm hứa ngư long nguyệt hạ thính.
Tự yếu thừa phong tuỳ vũ khách[4],
Thuỳ đồng chủng ngọc[5] nghiệm tiên kinh.
Yên hà đạm bạc vô nhân đáo,
Duy hữu ngư ông quá Động Đình.

Dịch nghĩa

Yêu thích núi Quân Sơn vì cảnh vật linh thiêng,
Nên mùa thu lập đàn sao, đội mũ sừng cúng tế.
Đã thử đem thuốc lên mây cho gà và chó,
Đã đàn cho cá và rồng nghe dưới ánh trăng.
Cũng muốn nương gió bay theo chim,
Nhưng cùng ai trồng cây ngọc để thử nghiệm kinh tiên bây giờ?
Ở chốn mây khói đạm bạc này ai mà tới,
Duy có ông thuyền chài qua lại trên hồ Động Đình.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mến chuộng Quân Sơn cảnh tối linh,
Mũ sừng đội đứng tế đàn tinh.
Trên mây gà chó xin thang thuốc,
Dưới nguyệt cá rồng lắng tiếng sênh.
Cỡi gió những mong theo vũ khách,
Trồng châu toan nghiệm đúng tiên kinh.
Yên hà nhạt nhẽo ai từng đến?
Chỉ một ngư ông ở Động Đình.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Tên quả núi nổi lên trong hồ Động Đình, tương truyền có tiên nhân trú ngụ.
[2] Ngày trước các người già, nhất là các cụ nơi thôn dã, thường đội khăn một trao, dắt hai mối khăn về đằng trước, trông như sừng con bò, nên ta thường gọi là “đội khăn ngà bò”. Hán văn thường dùng để tượng trưng người ẩn dật.
[3] Theo Thần tiên truyện: Hoài Nam Vương ăn thuốc thành tiên, khi ra đi, còn bỏ lại một số thuốc thừa, gà chó ăn vào đều bay lên trời cả, cho nên có câu “kê minh thiên thượng, khuyển phệ vân trung” (gà gáy trên trời, chó cắn trong mây).
[4] Tức đạo sĩ, người ta còn gọi áo của đạo sỹ là “vũ y”.
[5] Theo Sưu thần ký, Dương Bá Ung là người hiếu thảo, một hôm có người đem cho đấu đá, nói có thể để giống thành hạt ngọc. Bá Ung theo lời, sau quả nhiên tìm ở chỗ ương đấu đá ấy được năm đôi bạch bích, nên gọi chỗ ấy là “ngọc điền”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Hoạ Vương Chiêu Phù tiến sĩ “Tặng Động Đình Triệu tiên sinh”