21/01/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền hoa

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 08:10

 

Trập trùng đá, trập trùng cây
Cheo leo thẳm vực, ai rày bước qua
Dang tay ôm cả sơn hà
Đến khi xả bỏ, Thiền hoa ngạt ngào
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Thiền hoa