06/02/2023 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phản bạn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/09/2016 05:47

 

Bạn vây quanh núi vàng ta
Ta cười thất thanh nát ra bụi đất
Bạn chúc mừng ta chốn tiệc tùng
Ta khóc khô sa mạc
Bạn còn có túi quay lên
Ta cũng thẳng như thế

Mất đời người như con trẻ
Mất tất cả
Hiểu ra cái mất, cái còn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Phản bạn