04/04/2020 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn)

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:36

 

Làm người dầu dã bạn cùng ai,
Chữ "tín" tua thìn chẳng chút sai[1].
Đừng có nồng chi rồi lại lạt,
Nếu mà thắm lắm ắt liền phai[2].
Chợ hàng, miễn nhớ tuồng chơi họp[3],
Rượu bạc, xin thôi sức ép nài.
Sắc ắt sơ[4] hằng cần đấy,
Yêu nhau nghĩa ấy mới bền dai.
[1] Câu 2 ý nói: chơi với bạn nên giữ chữ "tín" cho trọn vẹn, chớ đơn sai. Tín là giữ đúng lời hứa, lời hẹn với bạn, khiến bạn có thể tin cậy.
[2] Trong quan hệ bè bạn, người xưa thường nhắc câu: "Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ" (tình bạn bè của người quân tử thanh đạm như nước). Ca dao cổ cũng có câu: "Xin ai đừng thắm, chớ phai, thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu".
[3] Câu 5 ý nói: làm bạn với nhau, đừng rủ rê nhau ăn uống nay chợ mai hàng, bê tha, mất tư cách.
[4] Viết thoát ý lời của Khổng Tử: "Bằng hữu, sắc tư sơ hi" ý nói đối với bầu bạn, nếu mình can ngăn luôn luôn (sắc) tất sẽ bị bạn xa lánh (sơ) - (Luận ngữ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn)