21/05/2022 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bữa trưa quán nhỏ

Tác giả: Hoàng Liên Sơn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 13/10/2016 11:00

 

Bạn chuyển giúp bát cơm gần thêm xăng-ti-met
Rồi kéo ghế mình cũng xăng-ti-met gần hơn.

Bao nhiêu ngày cậu tớ đã quen,
Bỗng một hôm cùng xưng tên nhỏ nhẹ.

Ăn đi nhé
Nhìn nhau hoài như thế
Khách không no
Chủ biết lấy chi đền.

Con kiến đen bò trên tóc mai
Nó có biết cắn đâu mà bạn lo bắt hộ;
Nhưng triền sông trưa nay vắng gió,
Trán mồ hôi nhờ bạn quạt ân cần.

Yêu
Như núi yêu sông, như đồng yêu bể,
Như em bé nói yêu em bé,
Tiếng yêu chưa dám rõ chữ tròn vành….

Kìa có người vừa đường đột xưng anh.
Nguồn:
1. Chuông gió ngoài hiên (tái bản có bổ sung), NXB Hội nhà văn, 2015
2. Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Liên Sơn » Bữa trưa quán nhỏ