06/12/2022 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ngôn hay lịch sử
Fable ou histoire

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2010 19:40

 

Nguyên tác

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,
Un singe d'une peau de tigre se vêtit.
Le tigre avait été méchant; lui, fut atroce.
Il avait endossé le droit d'être féroce.
Il se mit à grincer des dents, criant: Je suis
Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits!
Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines
Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines,
Egorgea les passants, dévasta la forêt,
Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait.
Il vivait dans un antre, entouré de carnage.
Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.
Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements:
Regardez, ma caverne est pleine d'ossements;
Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,
Tout tremble; admirez-moi, voyez, je suis un tigre!
Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas.
Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,
Déchira cette peau comme on déchire un linge,
Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n'es qu'un singe!

Bản dịch của Thế Lữ

Khỉ gầy nhom, bụng đói cuồng miếng mồi vua chúa
Một bữa kia da hổ nó tự mặc vào người
Hổ xưa nay dữ một, khỉ độc dữ gấp mười
Quyền ác thú nó thắng bộ vào rồi có khác
Ken két nghiến răng, nó gân cổ lên thét lác:
“- Ta đây là chúa rừng hoang, là chúa đêm tăm!”
Mai phục chốn chông gai, đúng cốt cách lục lâm
Nó gieo rắc kinh hoàng, nó phóng tay giết chóc
Tàn phá chốn sơn lâm, chẹn ngang đường cướp bóc
Trổ hết mọi nghề của bộ lốt nó nương thân
Đóng ở hang sâu, giữa máu thịt được quây quần
Thiên hạ nhìn cọp da, tin ngay là cọp thiệt
Càng được thể, nó gầm lên lại càng gớm chết
“- Hang động của ta đây, xương trắng chất đầy trời
Ta đi tới đâu, là ở đó, chúng bay coi
Tất cả đều rùng mình, đều rút lui, hoảng sợ
Thấy chưa, phục ta chưa? Ta là ông Hổ đó!”
Thú rừng đều khiếp phục và đều tránh cho xa
Một người đi săn tới, tóm cổ nó lôi ra
Xé toạc bộ lông quẳng đi như mớ giẻ
Bảo thẳng vị yêng hùng: “Mày chỉ là đồ khỉ”
Nguồn: Tuyển thơ Victor Hugo, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Ngụ ngôn hay lịch sử