01/02/2023 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho đã

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 10:53

 

Khóc cho đã
Cười cho đã
Yêu đương cho đã
Thất tình cũng vậy
Làm người là thế
Em ơi!
Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cho đã