09/08/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ ca giả Lai Gia Vinh
與歌者來嘉榮

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 14:21

 

Nguyên tác

唱得涼州意外聲,
舊人唯有來嘉榮。
近來時世輕前輩,
好染髭須事後生。

Phiên âm

Xướng đắc "Lương Châu" ý ngoại thanh,
Cựu nhân duy hữu Lai Gia Vinh.
Cận lai thì thế khinh tiền bối,
Hảo nhiễm tỳ tu sự hậu sinh.

Dịch nghĩa

Hát được bài "Lương Châu" với giọng thật tuyệt vời,
Trong số các nghệ nhân kỳ cựu chỉ có Lai Gia Vinh.
Thời buổi bây giờ người đời sau coi nhẹ người đời trước.
Nhiễm cái thói là người có râu phải phục vụ kẻ sinh sau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hát "Lương Châu" giọng ca thành đạt
Nghệ nhân già chỉ bác Gia Vinh
Thời nay tiền bối bị khinh
Râu ria hầu hạ hậu sinh lẽ thường
Lai Gia Vinh là ca nhân nổi tiếng cùng thời với tác giả, thường hát trong cung đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dữ ca giả Lai Gia Vinh