04/10/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi lính hay đi chết nướng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:29

 

Anh đi lính hay đi chết nướng?
Cho em nghe cái sướng chút mà
Cái đồ bỏ mẹ bỏ cha
Bỏ tình chồng vợ, bỏ bè con thơ
Sao anh như dại như khờ
Cứ đòi đi lính, phụng thờ Tây bang
Mấy lời em gián, em can
Anh nên nghĩ lại, tính đàng thiệt hơn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi lính hay đi chết nướng