05/02/2023 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh biết em khó ngủ”
“Милый друг, тебе не спится”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2012 06:43

 

Nguyên tác

Милый друг, тебе не спится,
   Душен комнат жар,
Неотвязчивый кружится
   Над тобой комар.

Подойди сюда, к окошку,
   Все кругом молчит,
За оградою дорожку
   Месяц серебрит.

Не скрыпят в сенях ступени,
   И в саду темно,
Чуть заметно в полутени
   Дальнее гумно.

Встань, приют тебя со мною
   Там спокойный ждет;
Сторож там, звеня доскою,
   Мимо не пройдет.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh biết em khó ngủ
Vì ngột ngạt trong phòng,
Vì con muỗi dai dẳng
Cứ bay hoài trên không.    

Hãy lại gần cửa sổ:
Đêm tĩnh lặng làm sao!
Mặt trăng đang chiếu sáng
Con đường sau bờ rào.    

Bậc thang không cọt kẹt,
Vườn cây ngủ bình yên,
Chỉ mờ mờ thấp thoáng
Kho chứa cỏ màu đen.

Hãy cùng anh ra đó,
Một nơi nghỉ yên lành.
Bên chúng ta luôn có
Bác gác già đứng canh.
1840

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Anh biết em khó ngủ”