26/11/2020 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Xuân Miền - Đoàn Xuân Miền

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi XuanMienTPT vào 21/11/2008 08:09

 

Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thăng Long - Hà Nội sáng Hoàng Thành
Văn hiến ngàn năm rạng sử sanh
Ba sáu phố phường muôn chiến thắng
Cửa ô năm hướng vạn hùng anh
Hồ Gươm Lê Lợi hoàn thần kiếm
Gò Đống Tướng Sầm bại liệt danh
Thê Húc in hình bên Tháp bút
Ba Đình tiếng Bác vọng non xanh.
VT-19h40-T5-20.11.2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Miền » Thăng Long - Hà Nội