22/01/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký ức I

Tác giả: Đỗ Quốc Thuấn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 15/01/2017 00:17

 

Mai sớm ngược về miền cũ
Khoả sương lạnh mát chân trần
Đồng bãi nuôi mùa thơ ấu
Chẳng ngờ nuôi đủ trăm năm
Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quốc Thuấn » Ký ức I