21/08/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Du giáp
遊城南十六首-榆莢

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 16:15

 

Nguyên tác

榆莢車前蓋地皮,
薔薇蘸水筍穿籬。
馬蹄無入朱門跡,
縱使春歸可得知。

Phiên âm

Du giáp xa tiền cái địa bì,
Sắc vi trám thuỷ duẩn xuyên ly.
Mã đề vô nhập chu môn tích,
Túng sử xuân quy khả đắc tri.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên đất trước xe phủ quả du
Tường vi chấm nước măng xuyên rào
Cửa son vó ngựa chẳng lưu dấu
Giá sử xuân về chắc biết mà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Du giáp