19/01/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin xanh giọt máu

Tác giả: Phạm Phú Hải

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:13

 

Bìa rừng lão câm
Đêm đêm ngồi đợi trăng rằm mở môi
Giữa rừng tôi
Đêm đêm ngồi đợi tiếng cười dã nhân
Trăng rừng lão mọc tri âm
Tiếng run đầu lưỡi hồ cầm bứt dây
Tôi ngồi đây chờ lá cây
Rụng khuya khoắt xuống lòng này đớn đau
Nghìn năm sau
Tiếng cười bựt rụng hết màu trăng khuya
Cười với chia lìa
Lão câm ơi cười với chia lìa đó chăng
Tôi hãi một màu trăng
Đứng trân trân gục đầu sầu giữa trăng
Lão nghe tôi chăng
Lão nhìn chi lão nhìn chi giữa vừng trăng rụng vừng
Một mai có lịm giữa rừng
Xin xanh giọt máu trên vừng trăng xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Hải » Xin xanh giọt máu