17/06/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Tô mấy khúc uốn vào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 20:30

 

Sông Tô mấy khúc uốn vào,
Ấy là có lắm anh hào ở trong.
Sông Tô một dải lượn vòng,
Ấy nơi liệt nữ anh hùng giáng sinh.
Sông Hồng một khúc uốn quanh,
Văn nhân tài tử lừng danh trong ngoài.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sông Tô mấy khúc uốn vào