22/10/2021 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu xuân
春愁

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 20:20

 

Nguyên tác

是我意凄迷?
是天萧条耶?
如何春日光,
惨淡无明辉?
如何彼岸山,
低头不展眉?
周遭打岸声,
海兮汝语谁?
海语终难解,
空见白云飞。

Bản dịch của Phan Văn Các

Tại lòng ta sầu mê?
Hay cảnh trời ủ ê?
Nắng xuân sao ảm đạm,
Không toả sáng thế này?
Cớ sao bên núi đo,
Luôn cúi mặt cau mày?
Tiếng vỗ bờ đơn điệu,
Mày nói gì, biển ơi?
Lời biển dường khôn hiểu,
Mây trắng bay chơi vơi.
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Sầu xuân