02/02/2023 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cùng ghen

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 12:53

 

Em ghen gìn giữ núi tình
Để dành mãi mãi chỉ mình em thôi
Tôi ghen nổi nóng hơn trời
Cầm dao chém bổ vô người yêu em
Vườn hồng tôi bước nhẹ êm
Ai mà hồi hộp là thêm chuốc phiền

Em vừa chửi mắng rồi yên
Còn tôi xé xác có tên đứng đầu
Đi đâu người hỡi đi đâu?
Xây tù, đã phá cây cầu của nhau.
2006

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cùng ghen