17/10/2021 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng tỏ
Einleuchtend

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2017 15:49

 

Nguyên tác

Es kann nicht sein
daß die Amerikaner
ohne Notwendigkeit
vietnamesische Kinder verbrennen

Es kann nicht sein
daß die Amerikaner
Marshall Ky unterstützen
wenn er wirklich ein Schurke ist

Sie unterstützen ihn wirklich
er kann also nicht so schlimm sein
und was er sagt
kann nicht so unrichtig sein

Er sagt wirklich
sein Vorbild ist Adolf Hitler
also kann es nicht so schlecht sein
wenn man Hitler zum Vorbild nimmt

Doch auch Hitler hat Kinder verbrannt
und nicht in Vietnam sondern näher
Warum also regt man sich auf
wenn die Amerikaner das tun

Bản dịch của Quang Chiến

Không thể có chuyện
Những người Mỹ
Khi thấy không cần thiết
Lại thiêu cháy các em bé Việt Nam

Không thể có chuyện
Những người Mỹ
Lại ủng hộ tướng Kỳ
Nếu như hắn đúng là tên vô lại

Họ ủng hộ tướng Kỳ thực sự
Vậy là y không thể xấu xa
Và điều y nói ra
Cũng không thể là những điều sai trái

Đích thực Kỳ nói rằng
Chính Hitler là tấm gương của hắn
Vậy điều đó có gì xấu xa đâu
Nếu Hitler được dựng làm gương sáng

Tuy nhiên, Hitler cũng đã giết trẻ con
Không phải ở Việt Nam, mà là ở gần hơn
Vậy tại sao người ta phải động lòng kia chứ
Nếu người Mỹ cũng đương làm chuyện đó?
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Sáng tỏ