22/07/2024 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu tựa chiếc cầu vồng
Love is like a rainbow

Tác giả: Thomas Anders

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/05/2023 06:24

 

Nguyên tác

When I look into your eyes
I can see a part of heaven
Never felt the way like this before - In my live
Love shines in many colors
Love is shining for us
Believe me - That my love is real

Love is like a rainbow
Love will lift you up and let you down
The light behind the shadow
Will tell you that I’ll never go
If you see a rainbow in the sky
I will promise that you’ll never cry again
Those tears from heaven

Every hour every minute
I will touch you I will feel it
Always looking for someone like you, all my life
I cover you with sunlight
I take your hand and hold tight
If raindrops - Will darken the sky

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi anh nhìn trong mắt em
Thấy ra một khoảng ở trên thiên đường
Đời anh từ trước chưa từng
Tình yêu toả sáng trong rừng sắc hương
Tình yêu toả sáng ta luôn
Tin - Rằng tình đã không còn viển vông

Tình yêu tựa chiếc cầu vồng
Tình nâng lên xuống bềnh bồng trong em
Hào quang phía sau bóng đêm
Cho em biết anh chẳng thèm đi đâu
Nhìn cầu vồng ở trên cao
Hứa rằng em sẽ không bao giờ buồn
Để rơi lệ chốn thiên đường

Từng giờ từng phút
Cảm hương em dành
Tìm em, suốt cuộc đời anh
Anh che em trước hào quang mặt trời
Cầm tay em giữ chặt người
Nếu mưa rớt giọt - Làm trời âm u
Đồng sáng tác bởi Thomas Anders và Peter Ries.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thomas Anders » Tình yêu tựa chiếc cầu vồng