23/05/2024 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm Dương trị vũ
咸陽值雨

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 17:34

 

Nguyên tác

咸陽橋上雨如懸,
萬點空蒙隔釣船。
還似洞庭春水色,
晚雲將入岳陽天。

Phiên âm

Hàm Dương kiều thượng vũ như huyền,
Vạn điểm không mông cách điếu thuyền.
Hoàn tự Động Đình[1] xuân thuỷ sắc,
Vãn vân tương nhập Nhạc Dương[2] thiên.

Dịch nghĩa

Nước mưa trên cầu Hàm Dương như treo trên trời,
Từ chiếc thuyền câu cá vạn vật mung lung không rõ.
Giống như cảnh sắc trên hồ Động Đình mùa xuân,
Lúc mây chiều bay về bao phủ khung trời thành lầu Nhạc Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầu Hàm Dương trời cao mưa trút
Quanh thuyền câu vạn vật mung lung
Tựa như xuân sắc Động Đình
Lúc mây chiếu phủ khắp thành Nhạc Dương
Hàm Dương: tên kinh đô nhà Tần, hoàng thành bị Hạng Vũ đốt phá, không dùng được nữa, hiện phế tích vẫn còn ờ huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

[1] Tên hồ, rộng và đẹp nổi tiếng, ở phủ Nhạc Châu, nay thuộc tình Hồ Nam.
[2] Tên thành thuộc phủ Nhạc Châu nói trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Hàm Dương trị vũ