05/07/2022 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 2
舍弟觀赴藍田取妻子到江陵,喜寄其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 21:20

 

Nguyên tác

馬度秦關雪正深,
北來肌骨苦寒侵。
他鄉就我生春色,
故國移居見客心。
剩欲提攜如意舞,
喜多行坐白頭吟。
巡簷索共梅花笑,
冷蕊疏枝半不禁。

Phiên âm

Mã độ Tần quan tuyết chính thâm,
Bắc lai cơ cốt khổ hàn xâm.
Tha hương tựu ngã sinh xuân sắc,
Cố quốc di cư kiến khách tâm.
Thặng dục đề huề như ý vũ,
Hỉ đa hành toạ bạch đầu ngâm.
Tuần thiềm tác cộng mai hoa tiếu,
Lãnh nhị sơ chi bán bất cầm.

Dịch nghĩa

Ngựa tới cửa ải xứ Tần đúng vào lúc tuyết rơi nhiều,
Từ phía bắc tới, bộ xương đói khổ vì thấm lạnh.
Quê người gặp lại ta, sẽ lấy lại vẻ tươi,
Bỏ làng cũ đi ở chỗ khác, thấy rõ lòng người khách lạ.
Lúc đó thảnh thơi múa cái gậy như ý,
Đứng ngồi vui lắm ngâm bài ca đầu bạc.
Đi ra hiên cứ cùng cười với hoa mai,
Dù cho nhị lạnh cành trơ một nửa cũng chẳng cần biết đến.

Bản dịch của Nhượng Tống

Non Tần giục ngựa tuyết đương sâu
Mới tới, da, xương chịu rét đau
Nước cũ em sang tình đáng cảm
Quê người anh thấy dạ quên sầu
Khuynh khoang muốn múa cây như ý
Ngồi đứng thường ngâm khúc bạch đầu
Nhị lạnh, cành thưa, mai có hiểu?
Lầu rèm cười nói một đôi câu
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 2