28/05/2022 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Say trăng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 16:13

 

(Tặng Lý Bạch)

Ngày xưa đao phủ chặt đầu người
Mỗi lá đao là lá máu tươi
Ngày sau đao phủ chặt đao phủ
Lá thép oằn lên một chuỗi cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Say trăng