07/07/2022 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hữu xu 3
山有樞 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:10

 

Nguyên tác

山有漆,
隰有栗。
子有酒食,
何不日鼓瑟?
且以喜樂,
且以永日。
宛其死矣,
他人入室。

Phiên âm

Sơn hữu thất (tất),
Thấp hữu lật.
Tử hữu tửu thực,
Hà bất nhật cổ sắt ?
Thả dĩ hỉ lạc.
Thả dĩ vĩnh nhật.
Uyển kỳ tử hĩ,
Tha nhân nhập thất.

Dịch nghĩa

Trên núi có cây sơn,
Dưới thấp có cây lập.
Ngài có rượu và đồ ãn,
Sao mỗi hôm ngài không gảy đàn sắt ?
Ðể cho vui lên.
Cho ngày thêm dài.
Nhỡ một mai ngài đơ ra mà chết
Người khác sẽ vào nhà ngài mà chiếm chỗ ở.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây sơn thì ở núi cao,
Lật thì thấy mọc nơi nào thấp thôi.
Ngài đà có rượu thịt rồi,
Suốt ngày sao chẳng thảnh thơi đánh đàn ?
Để cho thích thú hân hoan,
Để cho cảm thấy ngày càng dài xa.
Rủi khi ngài chết đờ ra,
Thì người sẽ kéo vào nhà chiếm luôn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Người quân tử không có việc gì thì đàn cầm sắt luôn ở bên mình.

vĩnh: dài. Người ta mà có nhiều việc ưu lo thì thấy ngày ngắn. Còn ăn uống đánh nhạc thì làm có thể làm ngày dài hơn ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Sơn hữu xu 3