04/12/2021 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên đỉnh núi

Tác giả: Tang Khắc Gia - 臧克家

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 01:27

 

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Trèo lên đỉnh núi cao Bát Đạt
Nhìn núi xanh trước mặt dựng bình phong
Dưới chân núi, nơi chiến trường thuở trước
Lấp lánh hồ chứa nước chảy xanh trong
Nguồn: Về Diên An/ NXB Văn học, 1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tang Khắc Gia » Trèo lên đỉnh núi