23/06/2021 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển muộn kỳ 4
遣悶其四

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 21:05

 

Nguyên tác

囂然朮坐讀書堂,
一日翻成二日長。
無事即仙那有術,
安心是藥更何方。
洗除俗外片麝靜,
蘊蓄胸中萬甲強。
若遇可為機會處,
功成未必少張良。

Phiên âm

Hiêu nhiên ngột toạ độc thư đường,
Nhất nhật phiên thành nhị nhật trường.
Vô sự tức tiên na hữu thuật,
An tâm thị dược cánh hà phương.
Tẩy trừ tục ngoại phiến trần tĩnh,
Uẩn súc hung trung vạn giáp cường.
Nhược ngộ khả vi cơ hội xứ,
Công thành vị tất thiếu Trương Lương.

Dịch nghĩa

Ngồi tự nhiên ngay ngắn im lặng trong nhà học,
Một ngày dài ra tựa như hai ngày.
Vô sự tức là tiên, chả có thuật tiên nào bằng,
An tâm là thuốc, thật chẳng có phương thuốc nào sánh nổi.
Tẩy trừ sạch từng chút bụi ngoài phàm trần để cho được tĩnh,
Dồn chứa hàng vạn giáp binh trong bụng cho mạnh mẽ.
Nếu gặp cơ hội có thể thi thố được,
Thì thành công chưa chắc đã kém gì Trương Lương.

Bản dịch của Tham Tuyền

Thư đường ngồi thẳng vẻ nghiêm trang
Một buổi thành hai buổi rõ ràng
Vô sự là tiên, chi phải thuật
An tâm ấy thuốc, chẳng cần phương
Bụi nhơ quét sạch đời yên tĩnh
Binh giáp mang theo chí quật cường
Cơ hội đáng làm như có gặp
Công thành hồ dễ kém Trương Lương
Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Khiển muộn kỳ 4