21/04/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cỏ và mây

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 05/02/2020 20:20

 

Không mất cũng không còn
Không thua cũng không được
Cỏ thì bò dưới đất
Mây thì bay trên trời

Cỏ cứ hồn nhiên xanh
Mây cứ hồn nhiên trắng
Xanh và trắng trong lành
Cho ngày ta bừng sáng

Mây không nghĩ cỏ thấp
Cỏ không nghĩ mây cao.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Cỏ và mây