20/06/2021 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thực lệ chi
食荔枝

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 18:34

 

Nguyên tác

羅浮山下四時春,
蘆橘楊梅次第新。
日啖荔枝三百顆,
不辭長作嶺南人。

Phiên âm

La Phù sơn hạ tứ thì xuân,
Lô quất dương mai thứ đệ tân.
Nhật đạm lệ chi tam bách khoả,
Bất từ trường tác Lĩnh Nam nhân.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Dưới núi La Phù xuân suốt năm
Mơ tươi, quất chín đủ thời trân
Ngày ăn vải chín ba trăm quả
Muốn mãi làm dân đất Lĩnh Nam
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thực lệ chi