30/11/2021 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính Lưu An xướng ca
聽劉安唱歌

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 15:25

 

Nguyên tác

子夜新聲何處傳,
悲翁更憶太平年。
即今法曲無人唱,
已逐霓裳飛上天。

Phiên âm

"Tử Dạ[1]" tân thanh hà xứ truyền,
Bi ông[2] cánh ức thái bình niên.
Tức kim "Pháp khúc[3]" vô nhân xướng,
Dĩ trục "Nghê thường[4]" phi thướng thiên.

Dịch nghĩa

Bài "Tử Dạ" của ai đặt lời mới,
Ta tiếc cho thuở thanh bình xưa.
Ngày nay không còn ai hát "Pháp Khúc" nữa,
Nó đã cùng bài "Nghê thường" bay lên trời rồi (theo Đường Minh Hoàng).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bài Tử Dạ ai làm hay quá
Ta tiếc cho một thuở thanh bình
Nay Pháp Khúc, chẳng thịnh hành
Nghê Thường cùng nó đã quanh lên trời
Lưu An: một danh ca cùng thời tác giả.

[1] Tên người con gái đời Tấn đã viết ra những bài ca rất ai oán. Người đời sau dựa vào nhạc điệu của nàng, viết ra lời mới, đều lấy tên là "Tử Dạ ca".
[2] Tác giả tự xưng mình.
[3] Nhạc khúc có từ đời Tuỳ. Đường Minh Hoàng hiểu âm luật, rất mê thích bài này, trong đoàn ca múa hoàng gia ai hát sai chỗ nào, ông chỉnh liền.
[4] Vốn là một ca khúc của nuớc ngoài, Đường Minh Hoàng chuyển ngữ rồi đặt tên là "Nghê thường vũ y".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Thính Lưu An xướng ca