30/09/2022 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ
九日楊奉先會白水崔明府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 19:19

 

Nguyên tác

今日潘懷縣,
同時陸浚儀。
坐開桑落酒,
來把菊花枝。
天宇清霜淨,
公堂宿霧披。
晚酣留客舞,
鳧舄共差池。

Phiên âm

Kim nhật Phan[1] hoài huyện,
Đồng thì Lục[2] tuấn nghi.
Toạ khai tang lạc tửu,
Lai bả cúc hoa chi.
Thiên vũ thanh sương tĩnh,
Công đường túc vụ phi.
Vãn hàm lưu khách vũ,
Phù tích cộng sai trì.

Dịch nghĩa

Hôm nay ở huyện quê của Phan Nhạc,
Cùng lúc có cung cách Lục Cơ.
Ngồi mở rượu ủ từ khi lá dâu mới rụng đầu đông,
Còn mang tới cành cúc.
Khung trời sương trong êm ả,
Nơi cửa quan toả hương khói.
Về chiếu khách say còn nán lại múa may,
Cùng cợt nhả với quan huyện.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bữa nay chốn Phan Nhạc,
Không khí giống Lục Cơ.
Ngồi nghiêng rượu nếp ủ,
Cành cúc bẻ tới đưa.
Trời mưa sương trong đọng,
Cửa quan hương khói mờ.
Chiều say khách còn múa,
Quan huyện cùng cười đùa.
(Năm 755)

[1] Phan Nhạc 潘岳, tự An Nhân 安仁, người Trịnh Châu, Hà Nam đời Tây Tấn. Có dáng bảnh trai, ra đường gái chạy theo chiêm ngưỡng, lấy hoa quả ném vào xe ông đang đi để trêu ghẹo. Sau bị Tôn Tú 孫秀 (thái tử Đông Ngô) vu là làm phản, nên cả gia tộc bị giết. Còn có tên là Phan Hà Dương 潘河陽, Phan An 潘安.
[2] Lục Cơ 陸機, tự Sĩ Hành 士衡, người Hoa Đình, Ngô quận (nay là huyện Tùng Giang, Giang Tô) đời Tấn. Ông nội là Lục Tốn 陸遜, một nhà quân sự nước Ngô thời Tam Quốc, cha là Lục Kháng 陸抗 một tướng tài nước Ngô. Sau khi nhà Ngô mất, cùng với em là Lục Vân 陸雲 tới Lạc Dương 洛陽 giúp việc cho quan thái thường nước Tấn là Trương Hoa 張華. Hai anh em ông nổi danh trên văn đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ