19/01/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa cháy

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 30/07/2009 21:12

 

Lửa từ trang viết
Cháy hết những dân thường gian dối
Không cháy nổi bọn quan tham cường hào mới

Hỡi đất nước bốn ngàn năm
Những bàn tay đã nhúng chàm
Làm sao nói cho dân tin
Khi mọi người cùng lặng im
Dẫu máu chảy về tim
Vẫn còn nhiều nguy hiểm

Lửa từ trang viết
Cháy lên!?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Lửa cháy