02/12/2022 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện
題破山寺後禪院

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 22:52

 

Nguyên tác

清晨入古寺,
初日照高林。
曲徑通幽處,
禪房花木深。
山光悅鳥性,
潭影空人心。
萬籟此俱寂,
惟聞鐘磬音。

Phiên âm

Thanh thần nhập cổ tự,
Sơ nhật chiếu cao lâm.
Khúc kính thông u xứ,
Thiền phòng hoa mộc thâm.
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm.
Vạn lại thử câu tịch,
Duy văn chung khánh âm.

Dịch nghĩa

Sáng sớm đi vào trong ngôi chùa cổ
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong rừng cây cao
Con đường ngoằn nguèo dẫn đến chỗ yên tĩnh
Ở gần thiền phòng hoa và cây mọc rậm rạp
Ánh sáng (nhu hoà) trong núi làm chim thích quanh quẩn
Ảnh chiếu trong mặt đầm làm khách bỏ hết (lòng trần tục)
Ở đây mọi thứ thanh âm đều ngưng nghỉ
Chỉ còn có tiếng chuông và mõ

Bản dịch của Hạt Cát

Sớm mai vào thăm chùa cổ,
Rừng cao chơm chớm nắng hồng.
Lối quanh núi đồi lặng lẽ,
Cỏ hoa che kín thiền phòng.
Ánh núi ca vui chim chóc,
Bóng đầm chẳng bận tấm lòng.
Muôn tiếng thinh không vắng bặt,
Chỉ nghe ngân vọng khánh chuông.
Chùa Phá Sơn tức chùa Phúc Hưng, ở huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện