01/10/2020 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hà
秋荷

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 19:11

 

Nguyên tác

初衣脫盡異香消,
淡月淒風伴寂寥。
還有深根泥裡在,
年年依舊露清標。

Phiên âm

Sơ y thoát tận dị hương tiêu,
Đạm nguyệt thê phong bạn tịch liêu.
Hoàn hữu thâm căn nê lý tại,
Niên niên y cựu lộ thanh tiêu.

Dịch nghĩa

Áo xưa cởi hết, hương lạ tiêu tan
Trăng mờ, gió lạnh, bạn cùng quạnh vắng
Vẫn còn rễ sâu cắm ở trong bùn
Hằng năm lại nảy ngó sen như cũ

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Áo xưa cởi hết, áng hương tiêu
Bạn với trăng mờ gió hắt hiu
Còn có rễ sâu bùn cắm chặt
Mỗi năm chồi lại nảy thanh tao
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu hà