15/08/2020 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ngồi máy móc tương liên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 17:40

 

Em ngồi máy móc tương liên,
Nhện sa trước mắt, người tiên dập dìu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ngồi máy móc tương liên