05/03/2021 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thấy anh em cũng muốn chào (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 22:17

 

- Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
- Đấy giắt dao, đây gươm kẽ nách,
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi!
Khảo dị:
- Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
- Đấy giắt dao, đây gươm kề nách,
Đã thuận tình ta khoét vách ta chơi!
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thấy anh em cũng muốn chào (I)