27/01/2023 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỵ Châu từ
媚珠祠

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 10:27

 

Nguyên tác

疏薄煙斜靠柳絲,
露花如淚滴花枝。
可憐碧血藏流水,
羞照奇英海上祠。

Phiên âm

Sơ bạc yên tà kháo liễu ty
Lộ hoa như lệ trích hoa chi
Khả liên bích huyết[1] tàng lưu thuỷ
Tu chiếu Kỳ Anh[2] hải thượng từ

Dịch nghĩa

Ngoài bức rèm thưa khói hương bay theo tơ liễu
Sương trên hoa khác nào như cành hoa rơi nước mắt
Đáng thương giọt máu biếc còn tích trữ trong dòng nước
Phải thẹn với đền thờ trên bờ biển huyện Kỳ Anh

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thuyền đến, khói lan trong lá liễu
Hoa sương như lệ, gió trên cành
Thương sao máu đỏ trong làn nước
Luống thẹn Kỳ Anh, miếu hiển linh.
Mỵ Châu từ (đền Mỵ Châu): Đền thờ con gái An Dương Vương theo cha chạy ra biển, bị vua chém chết, theo lời bảo của thần Kim Quy.

[1] Ngày xưa có Trương Hoằng là tôi nhà Chu nhưng lại chết ở nước Thục. Ba năm sau người ta đào mồ lên, thấy máu có màu xanh biếc. Về sau dùng chữ “bích huyết” để nói máu kẻ liệt sĩ chết vì nước.
[2] Một huyện phía nam tỉnh Hà Tĩnh. Vua Duệ Tôn nhà Trần (1374-1377) thân chinh vào đánh Chiêm Thành, có bà ái phi Bích Châu đi theo (năm 1376). Một hôm, bà chiêm bao thấy thần Hà Bá đòi bắt vương phi. Khi tỉnh dậy, thấy có sóng gió nổi lên tư bề, nhiều binh thuyền đều bị đắm. Bà tin theo mộng triệu, sợ vì mình mà thuyền vua phải chìm và không đánh được quân Chiêm. Vì vua, vì nước, bà nhảy xuống biển để hiến thân cho thần Hà Bá, mong có thế thần mới yên lặng cơn sóng gió. Về sau nhà nước cho xây miếu thờ bà tại huyện Kỳ Anh, gần nơi bà đã trầm mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mỵ Châu từ