19/06/2024 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 08
飲酒其八

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2019 17:08

 

Nguyên tác

青松在東園,
眾草沒其姿。
凝霜殄異類,
卓然見高枝。
連林人不覺,
獨樹眾乃奇。
提壺撫寒柯,
遠望時復為。
吾生夢幻間,
何事紲塵羈。

Phiên âm

Thanh tùng tại đông viên,
Chúng thảo một kỳ tư.
Ngưng sương điễn dị loại,
Trác nhiên kiến cao chi.
Liên lâm nhân bất giác,
Độc thụ chúng nãi kỳ.
Đề hồ phủ hàn kha,
Viễn vọng thì phục vi.
Ngô sinh mộng huyễn gian,
Hà sự tiết trần ky.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Tùng xanh ở vườn đông
Cỏ dại đều thua chất
Sương sa bao loài lụi
Riêng tùng cành cao ngất
Nào biết giữa vùng rừng
Tùng trông kỳ lạ thật
Bầu rượu treo lên cành
Ngắm nhìn lòng trong vắt
Kìa nhân sinh ảo mộng
Lưới trần đừng vướng vất

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 08