31/01/2023 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học tiên kỳ 1
學仙其一

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:24

 

Nguyên tác

漢武迎仙紫禁秋,
玉笙瑤瑟祀昆丘。
年年望斷無消息,
空閉重城十二樓。

Phiên âm

Hán Vũ nghinh tiên tử cấm thu,
Ngọc sinh dao sắt tự Côn khâu[1].
Niên niên vọng đoạn vô tiêu tức,
Không bế trùng thành thập nhị lâu[2].

Dịch nghĩa

Mỗi mùa thu Hán Vũ Đế đều đón thần tiên về tử cấm thành,
Đem sênh ngọc, đàn sắt châu báu tới núi Côn Luân cúng tế.
Năm nào cũng trông chờ mà chẳng thấy gì cả,
Mười hai toà lầu vẫn cửa đóng trống không.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hán Vũ Đế thần tiên nghênh đón
Núi Côn Luân đàn quý cúng dường
Chẳng thấy gì, nhiều năm trường
Mười hai gác tía vắng không đợi chờ
Tác giả mượn tích vua Hán Vũ Đế mê tín thần tiên để ám chỉ vua nhà Đường cũng vậy.

[1] Tức núi Côn Luân, dãy núi rất cao ở phía tây Trung Quốc, tương truyền là nơi thần tiên ở.
[2] Mười hai toà lầu do vua xây trong hoàng cung để đón tiên về ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Học tiên kỳ 1