07/08/2020 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phản thiệt thi

Tác giả: Kỳ Đồng - 奇童

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2009 17:30

 

Phiên âm

Vạn lý giang sơn tác trấn kỳ
Ký trần long giá dụng tham tuỳ
Tuy phàm vị hiểu do thành phúng
Phùng thánh hà nan túc hộ trì
Trị Hồ tự hậu quang viên nghiệp
Kiêm Việt hàng khan tác chính ky
Ký chinh tự thị tùng khai triển
Thiên khải thái bình khải diện my

Dịch nghĩa

Muôn dặm non sông đây là chỗ rẽ
Xe rồng đã bày sẵn có người tuỳ tùng
Người bình thường chưa hiểu (sự nghiệp của ta) còn bàn tán chê bai?
Gặp được vua giỏi việc giúp rập khó gì
Dẹp xong quân xâm lược thế là sự nghiệp trọn vẹn vẻ vang!
Hãy xem cơ đồ nước Việt vững vàng
Chắc chắn từ đây nước nhà phát triển
Trời mở vận hội thái bình, rạng rỡ gương mặt Tổ quốc

Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Muôn dặm non sông rẽ ngả này
Xe rồng vừa sắp được vời ngay
Dân thường chưa hiểu còn bàn tán
Gặp thánh sao nề, sẵn góp tay
Bọn giặc trừ xong, cơ nghiệp sáng
Non sông nguyên vẹn móng nền xây
Ra quân từ đó đà thêm rộng
Trời mở yên vui mở mặt mày
Nguồn: Kỳ Đồng tiểu sử và thơ văn, Sở văn hoá và thông tin Thái Bình, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Đồng » Phản thiệt thi