07/10/2022 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Bảo Đài sơn
登寶臺山

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:17

 

Nguyên tác

地僻臺逾古,
時來春未深。
雲山相遠近,
花徑半晴陰。
萬事水流水,
百年心語心。
倚欄橫玉笛,
明月滿胸襟。

Phiên âm

Ðịa tịch đài du cổ,
Thời lai xuân vị thâm.
Vân sơn tương viễn cận.
Hoa kính bán tình âm.
Vạn sự thuỷ lưu thuỷ,
Bách niên tâm dữ tâm.
Ỷ lan hoành ngọc địch,
Minh nguyệt mãn hung khâm.

Dịch nghĩa

Đất hẻo lánh, đài thêm cổ kính,
Theo thời tiết, mùa xuân về chưa lâu.
Núi mây như xa, như gần,
Ngõ hoa nửa rợp, nửa nắng.
Muôn việc như nước tuôn nước,
Trăm năm lòng lại nhủ lòng.
Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc,
Ánh trăng sáng chan hoà trước ngực.

Bản dịch của Phạm Ngọc San

Đất tịch mịch, đài thâm u,
Tiết xuân vừa chớm còn dư sắc nồng.
Gần xa mây núi chập trùng,
Nắng soi rợp bóng hoa lồng ngõ hoa.
Việc đời như nước tuôn sa,
Trăm năm ta tự lòng ta nhủ lòng.
Tựa hiên sáo ngọc nhẹ không,
Trăng soi đầy ngực, ánh trong sáng tình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Đăng Bảo Đài sơn