01/07/2022 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát với con

Tác giả: Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 07:00

 

Hồn nhiên mình hát với con
Những bài ca thuở mình còn bé xưa.

“Một vầng trăng tỏ” nên thơ
Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời
“Bắc kim thang” bí rợ cười
Le le bìm bịp học đòi nhạc công
Thương đời con sít lội sông
Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.

Hồn nhiên mình hát với con
Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây
Lời ca như bát nước đầy
Đời mình như chén mẻ, tay run cầm
Ghé tai con trẻ nhắc thầm
Này con chớ có hát nhầm lời ca

Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa
Hát cùng con để lời ca nhắc mình.
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Nguyệt » Hát với con